Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων των μαθητών, μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, δηλαδή την Τετάρτη 13/06/2018 από  12:30 έως 14:00 και  την Πέμπτη 14/06/2018 από  9:00 έως 13:00 .
Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο (3 ευρώ)  για κάθε γραπτό δοκίμιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ