Πατήστε πάνω στην εικόνα ή εδώ για να δείτε την παρουσίαση της εκπαιδευτικής εκδρομής στις Κάτω Χώρες.