Στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων «Νέοι Εθελοντές για τη Ζωή» επισκεφθήκαμε το Κοινωνικό Ιατρείο Κορίνθου με σκοπό τα παιδιά μας να ευαισθητοποιηθούν στις εθελοντικές κοινωνικές δομές.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν κα συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις των εθελοντών!