Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καστοριά

Σήμερα Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00, συνεδρίασε στο γραφείο του Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, η οποία άνοιξε και αξιολόγησε τις προσφορές από τα τουριστικά γραφεία σχετικά με την τετραήμερη μετακίνηση – εκδρομή 33 μαθητών και 3 συνοδών εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στο διάστημα από 20 Απριλίου 2017 έως 23 Απριλίου 2018 στην πόλη της Καστοριάς.

Επί του συνόλου τεσσάρων προσφορών, η προσφορά του Γραφείου Τουρισμού JPA Travel απορρίφτηκε από την επιτροπή αξιολόγησης διότι δεν ήταν κλειστή.

Οι υπόλοιπες προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

 1. Alkyonis Travel Agency:
 • Kastoria Hotel 3*: 110€ ανά άτομο (3.630€ συνολικό κόστος)
 • Anastasiou Hotel 2*: 94€ ανά άτομο (3.102€ συνολικό κόστος)
 • Keletron Hotel 2*: 91€ ανά άτομο (3.003€ συνολικό κόστος)
 • Petra Hotel 3*: 100€ ανά άτομο (3.300€ συνολικό κόστος)
 1. Diogenis Travel Agency:
 • Kastoria Hotel 3*: 116€ ανά άτομο (3.828€ συνολικό κόστος)
 • Petra Hotel 3*: 104€ ανά άτομο (3.432€ συνολικό κόστος)
 1. Love Your Holidays:
 • Kastoria Hotel 3*: 103.50€ ανά άτομο (3.415,50€ συνολικό κόστος)
 • Petra Hotel 3*: 100,50€ ανά άτομο (3.316,50€ συνολικό κόστος)
 • Chloe 4*: 119€ ανά άτομο (3.927€ συνολικό κόστος)
 • Calma Hotel & Spa 4*: 134€ ανά άτομο (4.422€ συνολικό κόστος)

Μετά την αξιολόγηση επιλέχθηκε το τουριστικό γραφείο Love Your Holidays στο ξενοδοχείο Kastoria Hotel, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.