Η θεματική εβδομάδα θα υλοποιηθεί από 15/5/2017 έως 19/5/2017

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της θεματικής εβδομάδας

Δείτε εδώ το σχέδιο υλοποίησης της θεματικής εβδομάδας