Σήμερα Δευτέρα 13/02/2017 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 13:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την επταήμερη μετακίνηση των μαθητών του Γυμνασίου μας, που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο διάστημα από 25 Απριλίου 2017 εώς 15 Μαΐου  2017 στο Baden-Baden της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2769/2-12-2011, αρθ. 14, παρ. 3 πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές. Η επιτροπή αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος των τουριστικών γραφείων, για το λόγο ότι κατατέθηκε  μόνο μία προσφορά από το τουριστικό γραφείο Love Your Holidays.