Το Σχολείο μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου την Dr. Έλενα Κόρκα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Δ/ντρια της Εφορίας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού.