Την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου μας θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

Η Α΄ τάξη θα ξεναγηθεί αρχικά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στο Λαογραφικό Μουσείο και στην Έκθεση Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας που φιλοξενείται στο χώρο του Πανεπιστημίου. Κατόπιν όλοι οι μαθητές μας θα παρακολουθήσουν στο Δημοτικό Θέατρο διάλεξη της Dr.  Έλενας Κόρκα, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, και Δ/ντριας της Εφορίας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και εκπροσώπου της Ελλάδας στο Συμβούλιο του ICCROM. Το θέμα της ομιλίας σχετίζεται  με το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, και τις ενέργειες που γίνονται συνεχώς για τον επαναπατρισμό τους, τόσο από τις Ελληνικές αρχές, όσο και από πλευράς της UNESCO, ιδιαίτερα μετά και  την πρόσφατη πρωτοβουλία της Προέδρου κ. Ιρίνα Μπόκοβα.