Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας σήμερα Παρασκευή, 06/09/2013.