Μετά από ψηφοφορία των μαθητών του σχολειού καθώς και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των πρώτων 15 μαθητών σε ψήφους συγκροτήθηκε για το σχολικό έτος 2012-13 το εξής 15μελές Συμβούλιο του σχολειού μας:

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Μέλη:

Δρίτσας Γιάννης Γ’2

Νικολοπούλου Ανδριάνα Γ’4

Ζαρρή Ευαγγελία Γ’2

Αγγέλου Γιώργος Γ’1

Αλατζάκη Κωνσταντίνα Γ’1

Ανθίμου Φώτης Β’1

Βεργή Γαρυφαλλιά Γ’1

Κακριδή Φανή Γ’2

Μαρινίδη Δέσποινα Γ’3

Μπούφη Αγγελική B’4

Νόσσης Γιώργος Α’5

Ραυτοπούλου Ιωάννα Γ’4

Σούκουλης Αλέξανδρος Β’5

Φιλοπούλου Χριστίνα-Βιβίνα Β’5

Φωλιάδη Ελένη Β’5