Έρευνα για την Κορινθία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Εκπαιδευτικό υλικό για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου από τη φιλόλογο κα Τραγουστή Βασιλική.

Η-Κορινθία-από-τα-χρόνια-του-Δεσποτάτου-του-Μιστρά-μέχρι-την-Ανεξαρτησία-1358-1830