1. Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Μονεμβάσια
  2. Εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα
  3. Εκπαιδευτική επίσκεψη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας