Σε αυτές τις σελίδες θα αναρτώνται οι εντυπώσεις μας από τις εκδρομές μας!

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2023-24

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2022-23

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2022-23

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2019-20

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2018-19

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2017-18

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2016-17

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2015-16

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2014-15

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2013-14

Εκδρομές Σχολικού Έτους 2012-13