___________________________________________

Αθήνα, Απρίλιος 2014

Σήμερα Τρίτη 18/03/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη μετακίνηση των μαθητών του Γυμνασίου μας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις 11/4/2014 στην Αθήνα. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. Μαρδίκης tours: 250€ / ανά λεωφορείο + ΦΠΑ

2. Mandas τουριστικό γραφείο: 250€ / ανά λεωφορείο με ΦΠΑ

3. Love Your Holidays: 230€ με ΦΠΑ

4. Διογένης travel agency: 230€ με  ΦΠΑ για λεωφορείο 50 θέσεων και 260€ με  ΦΠΑ για λεωφορείο 58 θέσεων.

Μετά την αξιολόγηση, επιλέχθηκαν τα τουριστικά γραφεία Love Your Holidays και Διογένης travel agency με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

___________________________________________

Αρχαία Κόρινθος – Σπέτσες – Καλαμάτα, Απρίλιος 2014

Σήμερα Τετάρτη 12/03/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη μετακίνηση των μαθητών του Γυμνασίου μας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις 2/4/2014 στην Αρχαία Κόρινθο και στις 10/4/2014 για την Α΄ τάξη στις Σπέτσες και για την Β΄ και την Γ΄ τάξη στην Καλαμάτα. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

Αρχαία Κόρινθος

1.  Alkyonistravelagency: 70€ / ανά λεωφορείο

2.  Κολοκοντές tours: 50 € / ανά λεωφορείο

3.  Μαρδίκης tours: 100€ / ανά λεωφορείο

4.  Διογένης TravelAgency: 80 / ανά λεωφορείο

Σπέτσες

1.  Alkyonis travel agency: 350€ / ανάλεωφορείο

2.  Love Your Holidays: 330 € / ανάλεωφορείο

3.  Κολοκοντές tours: 400 € / ανά λεωφορείο

4.  Μαρδίκης tours: 350€ / ανά λεωφορείο

5.  Mandas τουριστικό γραφείο: 380€ ανά λεωφορείο

6.  Διογένης TravelAgency: 330 / ανά λεωφορείο

7. Καραβίδας travel: 350€ / ανά λεωφορείο

Καλαμάτα

1.  Alkyonis travel agency: 400 € / ανάλεωφορείο

2.  Love Your Holidays: 490 € / ανάλεωφορείο

3.  Κολοκοντές tours: 500 € / ανά λεωφορείο

4.  Μαρδίκης tours: 450€ / ανά λεωφορείο

5.  Mandas τουριστικό γραφείο: 400€ ανά λεωφορείο

6. Διογένης TravelAgency: 400 / ανά λεωφορείο

7. Καραβίδας travel: 470€ / ανά λεωφορείο

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών επιλέχθηκαν με κριτήριο τις οικονομικότερες προσφορές:

α) για τις 2.4.2014 το ταξιδιωτικό γραφείο Κολοκοντές tours

β) για τις 10.4.2014 τα ταξιδιωτικά γραφεία Love Your Holidays, Διογένης Travel Agency, Μαρδίκης tours και Mandas τουριστικό γραφείο

___________________________________________

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014

Σήμερα Τρίτη 24/02/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη μετακίνηση ομάδας μαθητών του Γυμνασίου μας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από 13/3/2014 έως16/3/2014 στη Θεσσαλονίκη. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. Connection Travel:

Porto Palace Hotel  179€ με ημιδιατροφή ανά μαθητή

Capsis Hotel 139€ με πρωινό  ανά μαθητή

Egnatia Hotel 129€ με πρωινό  ανά μαθητή

2. Διογένης Travel Agency

Grand Palace 138€ με ημιδιατροφή  ανά μαθητή

El Greco 94€ με πρωινό  ανά μαθητή

Metropolitan 87€ με πρωινό

3.   Alkyonis travel agency

Porto Palace Hotel  120€ με ημιδιατροφή

Grand Hotel 120€ με ημιδιατροφή  ανά μαθητή

Capsis Hotel 100€ με πρωινό  ανά μαθητή

Imperial Palace 95€ με πρωινό  ανά μαθητή

Μετά την αξιολόγηση επιλέχθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο Alkyonis  travel  με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά στην κατηγορία νμε ημιδιατροφή: 120€ ανά μαθητή στο Grand Hotel.

___________________________________________

Άγιο Όρος, Απρίλιος 2014

Σήμερα Δευτέρα 17/02/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 10:30 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη μετακίνηση ομάδας μαθητών του Γυμνασίου μας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από 5/4/2014 έως 8/4/2014 στο Άγιο Όρος. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. Κολοκοντές tours: 1375€ / ανά λεωφορείο – 55€/ ανά μαθητή

2. Mandas τουριστικό γραφείο: 1370€ / ανά λεωφορείο – 54,5€/ ανά μαθητή

2. Love Your Holidays: 1800 € / ανά λεωφορείο – 64,5€/ ανά μαθητή

3. Διογένης travel agency:1200€ / ανά λεωφορείο – 48€/ ανά μαθητή

Μετά την αξιολόγηση επιλέχθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο Διογένης travel Agency με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά: 1200€ / ανά λεωφορείο – 48€/ ανά μαθητή

_______________________________________________

Βιέννη, Απρίλιος 2014

Σήμερα Τετάρτη 05/02/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την μετακίνηση ομάδας μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου μας, που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από 31/3/2014 έως 6/4/2014 στη Βιέννη. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1.      Heronia Holidays (σε τρίκλινα-δίκλινα δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για συνοδούς)

520 €: Austria Trend Hotel Ananas 4****

550 €: Austria Trend Hotel Lassalle 4****

2.      Time to Travel Agency (σε τετράκλινα-εξάκλινα δωμάτια για μαθητές)

498 €: Hotel Meininger Wien Downtown Franz

3.      Mandas travel (σε τρίκλινα-δίκλινα δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για συνοδούς)

460 €: Hotel Ibis Wien 3***

526 €: Hotel Mercure  Wien Westbahnhof 4****

4.      Alkyonis travel agency (σε τρίκλινα-δίκλινα δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για συνοδούς)

560 €: Ananas Hotel

5.      Love Your Holidays (σε τρίκλινα-δίκλινα δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για συνοδούς)

438 €: Hotel Donauwalzer 3***

466 €: Hotel Delta 4****

446 €: Hotel Allegro 4****

6.      Διογένης Travel Agency

500 €: HotelRamandaorAnanasorPalaisCenter

 Επιλέχθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο Love Your Holidays με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά: 438 € με ΦΠΑ στο Hotel Donauwalzer.

___________________________________________

Διδακτική επίσκεψη, Φεβρουάριος 2014

Σήμερα Τρίτη 28/01/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 09:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολ όγησης των προσφορών για τη μετακίνηση των μαθητών του Γυμνασίου μας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2014 για την Γ΄ τάξη στην Αθήνα, Πλανητάριο. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. Mandas τουριστικό γραφείο: 220 €/  ανά λεωφορείο

2. Love Your Holidays: 220 € / ανά λεωφορείο

3. Διογένης travel agency:480 € / για δύο λεωφορεία

Επιλέχθηκαν τα ταξιδιωτικά γραφεία Mandas travel και Love Your Holidays με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά: 220 € / ανά λεωφορείο, ένα λεωφορείο για κάθε γραφείο.

___________________________________________

Μόσχα, Απρίλιος 2014

Σήμερα Τρίτη 21/01/2014 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 10:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την μετακίνηση ομάδας μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου μας, που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Απρίλιο του 2014 στη Μόσχα. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1.     LoveYourHolidays

495 €: HotelCosmos (standart)

505 €: HotelCosmos (ανακαινισμένα)

515 €: HotelKaterinaParkή Aerostar

2.     Mandas travel

497,50 €: HotelCosmos (ανακαινισμένα)

3.      Elvitatravel

Πρόγραμμα 1:

544 €: HotelIzmailovoDelta

558 €: HotelKaterinaPark ή Aerostar

Πρόγραμμα 2:

517 €: HotelIzmailovo

531 €: Hotel Katerina Park ή Aerostar

4.      Lymperakos tours

522 €:  HotelCosmos

5.      Travel office

530 €: HotelIzmailovoDelta

545 €: Hotel Katerina Park ή Aerostar

6.      Fair world travel

540 €: HotelKaterina City

7.      Grefis Holidays

540 €: Hotel Katerina Park (μεπρωινό)

620 €: Hotel Katerina Park (μεημιδιατροφή)

8.      Travel city

565 €: HotelCosmos

595 €: HotelHoliday Inn

9.      CTS travel & tourism

637€: HotelCosmos

564 €: HotelHoliday Inn

10.  Relbis travel

715 €: Hotel Sevastopol

11.  Congress line

785 €: KorstonHotelMoscow

 

Επιλέχθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο Mandas travelμε κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά: 497,50 € με ΦΠΑ στο HotelCosmos(ανακαινισμένα).

___________________________________________

Διδακτικές επισκέψεις, Δεκέμβριος 2013

Σήμερα Πέμπτη 28/11/2013 στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 09:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη μετακίνηση των μαθητών του Γυμνασίου μας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2013 για την Α΄ και την Β΄ τάξη στην Αθήνα και για την Γ΄ τάξη στη Μεγαλόπολη – Αγία Θεοδώρα Βάστα. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

Α΄ Αθήνα

1. Κολοκοντές tours: 250 € / ανά λεωφορείο με ΦΠΑ

2. Μαρδίκης tours: 240 € / ανά λεωφορείο με ΦΠΑ

3. Mandas τουριστικό γραφείο: 250 € + ΦΠΑ / ανά λεωφορείο για την Α΄ τάξη (Αρχαιολογικό Μουσείο – Εμπορικό Κέντρο Αμαρουσίου) και 240 € + ΦΠΑ / ανά λεωφορείο για την Β΄ τάξη (Πλανητάριο – Ρέντης)

Β΄ Μεγαλόπολη – Αγία Θεοδώρα Βάστα

1. Κολοκοντές tours: 400 € / ανά λεωφορείο με ΦΠΑ

2. Mandas τουριστικό γραφείο: 300 € / ανά λεωφορείο + ΦΠΑ

3. Διογένης travel agency: 370 € με  ΦΠΑ / ανά λεωφορείο για την Α΄ τάξη

4. Love Your Holidays: 335 + ΦΠΑ

Μετά την αξιολόγηση, επιλέχθηκαν τα τουριστικά γραφεία Κολοκοντές tours και Μαρδίκης tours για την Α΄ και Β΄ τάξη και Mandas τουριστικό γραφείο για την Γ΄ τάξη με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.