Προσφορές σχολικού έτους 2019-20

Εκδρομή στην Κρήτη – Φεβρουάριος 2020

Crete from 2gymkor

Επιλογή προσφοράς για Τρίκαλα

Σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Γραφείο του Δ/ντη η επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους: α) Παρασκευόπουλο Κων/νο, Δ/ντη του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου, β) Τζούλη Νικόλαο, καθηγητή και συνοδό, γ) Σκάζα Σοφία, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και δ) την μαθήτρια Κεβάνι Ελεάνα από το 15/μελές Συμβούλιο των μαθητών, συνήλθε για την αξιολόγηση των νέων προσφορών για το εκπαιδευτικό ταξίδι στα Τρίκαλα- Μετέωρα μετά από την επαναπροκήρυξη της 30ης Ιανουαρίου 2020. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κατατεθεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία καμία νέα προσφορά για το παραπάνω ταξίδι, καθιστώντας τη διαδικασία άγονη. Εκτιμώντας ότι ο χρόνος νέας επαναπροκήρυξης δεν είναι επαρκής, η επιτροπή αποφάσισε να προβεί στην αξιολόγηση των ήδη κατατιθεμένων προσφορών , όπως αυτές έχουν ήδη κατατεθεί στην προηγούμενη προκήρυξη (Πράξη 13η/30 -01-2020).

Κατά την αξιολόγηση προέκυψε ότι η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου DIOGENIS TRAVEL δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό μαθητών και συνοδών, οπότε και απορρίπτεται. Επίσης απορρίπτεται και η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου ALKYONIS TRAVEL γιατί στην προτεινόμενη τιμή ανά μαθητή δεν περιλαμβάνεται η ημιδιατροφή. Ως εκ τούτων, επιλέγεται η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου BISKOS TRAVEL και το κατάλυμα AMALIA HOTEL 4* με τιμή 134 Ευρώ ανά μαθητή, ως η πιο συμφέρουσα σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τζούλης Νίκος

Σκάζα Σοφία

Κεβάνι Ελεάνα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση