1.  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι μετεγγραφές των μαθητών διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους.

 

2.  ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α. Η φοίτηση για τους μαθητές είναι υποχρεωτική και γενικά δεν πρέπει να απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Όταν ο μαθητής απουσιάζει παίρνει τόσες απουσίες όσες είναι οι ώρες μαθημάτων που χάνει.

Β. Το όριο των απουσιών που επιτρέπεται να κάνει ένας μαθητής σε όλο το σχολικό έτος, αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες είναι 114 απουσίες… Δείτε αναλυτικά εδώ!

Γ. Όταν ο μαθητής ξεπεράσει τις 30 απουσίες, το σχολείο είναι υποχρεωμένο από τον νόμο να στέλνει κάθε μήνα ταχυδρομικά στον γονέα αναλυτικό υπηρεσιακό σημείωμα.

 

3.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Α. Ο κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 10 ημερών συνολικά για όλο το σχολικό έτος, όχι όμως πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά. Μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, ο κηδεμόνας πρέπει ο ίδιος με αίτησή του στην γραμματεία του σχολείου να δικαιολογήσει τις απουσίες.

Β. Για απουσίες πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες απαιτείται βεβαίωση ιατρού την οποία καταθέτει στο σχολείο με αίτησή του ο κηδεμόνας.

Γ. Όταν ο μαθητής παίρνει άδεια να φύγει από το σχολείο για έκτακτο λόγο, φεύγει με ευθύνη του γονέα, αφού πρώτα αυτός ενημερωθεί τηλεφωνικά.

Δ. Μονόωρες απουσίες που οφείλονται σε αργοπορία του μαθητή ή είναι σκόπιμες δεν δικαιολογούνται.

 

4.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ο μαθητής παίρνει βαθμούς στο τέλος κάθε διδακτικού τετραμήνου. Η βαθμολογία του εξαρτάται από την συνολική προφορική του επίδοση, από τους βαθμούς στα ωριαία διαγωνίσματα και τις δεκάλεπτες ασκήσεις (Tests).

 

5.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Α. Οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την φοίτηση των παιδιών τους. Πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και για την επίδοση και για τη συμπεριφορά τους. Το σχολείο δέχεται τους γονείς όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, αλλά για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προτιμούν τις ώρες 10.00 έως 12.00, οπότε στο σχολείο βρίσκονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί.

Β. Οι κηδεμόνες  πρέπει από την πλευρά τους να ενημερώνουν το σχολείο για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παιδιά τους και κρίνουν σκόπιμο ότι θα βοηθήσει στην  καλύτερη παρουσία και πρόοδο των μα0ητών.

Γ. Γενικά η συνεργασία σχολείου και κηδεμόνων είναι απαραίτητη.

 

6.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α. Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και κανόνες του σχολείου. Στις μεταξύ τους σχέσεις πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλο ανεξάρτητα από την καταγωγή, προέλευση, εθνικότητα , θρήσκευμα ή άλλη ιδιαιτερότητα του καθενός.

Β. Η ενδυμασία και εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ανάλογη, να συνάδει με τον σχολικό χώρο και γενικά να κινείται μέσα στα γενικώς παραδεκτά πλαίσια. Ακραίες εμφανίσεις, είτε υπερβολικά φροντισμένες και καλλωπισμένες, είτε τελείως ατημέλητες πρέπει να αποφεύγονται, διότι διαταράσσουν την ομαλή σχολική ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις την ευθύνη φέρει ο μαθητής αλλά και η οικογένειά του και το σχολείο δικαιούται να προβεί κατ’ αρχήν στις αναγκαίες συστάσεις.

Γ. Οι σκόπιμες ζημιές και καταστροφές που τυχόν μπορεί να προκαλέσουν μαθητές στο σχολείο είναι τελείως απαράδεκτες διότι στρέφονται κατά της δημόσιας περιουσίας και επιβαρύνουν όλο το κοινωνικό σύνολο, αλλά και υποβαθμίζουν τον εργασιακό χώρο εξευτελίζοντας την αξιοπρέπεια όλων μας. Η αποκατάσταση τέτοιου είδους ζημιών επιβαρύνει τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Δ. Η διατήρηση της καθαριότητας του σχολικού χώρου αποτελεί επίσης βασική υποχρέωση των μαθητών, ώστε να ζούμε όλοι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον.

Ε. Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών από τους μαθητές στο σχολικό χώρο απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο. Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη υπάρχει, διατίθενται τα τηλέφωνα του γραφείου ακόμα και για κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα.

ΣΤ. Το κάπνισμα και κάθε δραστηριότητα που αποτελεί κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών ή βλάπτει την υγεία δεν επιτρέπεται.