Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα.

(Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα ολόκληρο πρέπει να κάνετε λήψη του αρχείου και να το ανοίξετε.)