ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κ. ΤΣΙΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α1 ΣΚΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α3 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α4 ΓΕΛΑΣΗ ΕΛΕΝΑ
Α5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Β1 ΚΟΥΡΚΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β2 ΚΟΡΔΩΣΗ ΜΑΡΙΑ
Β3 ΔΑΜΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Β4 ΔΡΟΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Β5 ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β6 ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γ1 ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Γ2 ΤΣΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Γ3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γ4 ΑΝΘΙΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γ5 ΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ