Δείτε με κλικ εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2019