Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

 

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία του σχολείου με τους κηδεμόνες των μαθητών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου και τη φοίτηση των παιδιών σας.

Κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).

Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης, είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το αργότερο μέχρι και δέκα ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Απουσίες τμήματος ημέρας (πχ. 2 πρώτες ώρες επειδή ο μαθητής πήγε για εμβολιασμό) μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από γιατρό.

Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Επαρκής 0-64 Δικαιολογημένεςή Αδικαιολόγητες Εξετάζεται  τον Μάϊο  
Επαρκής 64 Αδικαιολόγητες και50 ΔικαιολογημένεςΣύνολο 114 Εξετάζεται  τον Μάϊο  
Επαρκής 64 Αδικαιολόγητες και100 ΔικαιολογημένεςΣύνολο 164 Εξετάζεται  τον Μάϊο 1. Μέσος όρος τριμήνων:152. Διαγωγή: Κοσμιωτάτη3. Απόφαση Συλλόγου
Ελλιπής 64 Αδικαιολόγητες και100 ΔικαιολογημένεςΣύνολο 164 Εξετάζεται  τον Σεπτέμβριο Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω  προϋποθέσεις
Ελλιπής 64 Αδικαιολόγητες και150 Δικαιολογημένες Σύνολο 214 Εξετάζεται  τον Σεπτέμβριο 1. Μέσος όρος τριμήνων:152. Διαγωγή Κοσμιωτάτη3. Απόφαση Συλλόγου
Ανεπαρκής 65 Αδικαιολόγητες Φοιτά ξανά  
Ανεπαρκής   Φοιτά ξανά Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω