Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο προγραμματισμός στην πράξη:

1. http://users.sch.gr/amisailidi/tests/g1/test_g1.html

2. http://users.sch.gr/thtsag/online/G4%20-%20output/quizmaker.html (εντολές σχεδιασμού)

3. http://users.sch.gr/thtsag/online/G5%20-%20output/quizmaker.html (δομή επανάληψης – διαδικασίες)

4. http://pliroforiki.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf.html

5.  http://49gym-athin.att.sch.gr/plhrof/Mpro_sxhmata.pdf (δημιουργία σχημάτων με δομή επανάληψης)

6. http://pliroforiki.weebly.com/phi973lambdalambdaalpha-epsilonrhogammaalphasigma943alphasigmaf.html

7. Φύλλο Εργασιών1

8. Φύλλο Εργασιών2

———————————————————————————————–

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων