Για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη, όπως και την ανανέωση εγγραφής μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων, παρακαλούνται οι κηδεμόνες  να προσέλθουν στη Διεύθυνση του σχολείου από Δεύτερα 4 Σεπτεμβρίου ως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμονίας.

Μπορείτε εναλλακτικά

Οι μαθητές της Α΄Τάξης επιπλέον πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, υπογεγραμμένο από γιατρό. Μπορείτε να παραλάβετε το έντυπο από το σχολείο, είτε να το κατεβάσετε από τον σύνδεσμο Ατομικό_Δελτίο_Υγείας_Μαθητή-τριας

Από τη Διεύθυνση