Αρχείο για "11 Ιουνίου 2019"

Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίαςΛήψη αρχείου

Αποτελέσματα 1ης εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο έχουν ανακοινωθεί

  • τα αποτελέσματα της 1ης εξεταστικής περιόδου,
  • το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που παραπέμπονται, 
  • η εξεταστέα ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται ονόματα μαθητών, οπότε για να ενημερωθούν οι μαθητές  θα πρέπει να γνωρίζουν τον Αρ. μητρώου τους που είναι γραμμένος στον έλεγχο προόδου τους.

Οι έλεγχοι τελικής επίδοσης των μαθητών θα επιδοθούν στους γονείς την Πέμπτη 13/6/2019 ώρες από 8:30-13:30. Τα πρωτότυπα απολυτήρια των αποφοίτων της Γ΄ Τάξης θα αποσταλούν υπηρεσιακά στο Λύκειο εγγραφής των αποφοίτων μαθητών.

Παράλληλα οι κηδεμόνες των μαθητών των Α΄& Β΄ τάξεων οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή των μαθητών για το νέο σχολικό έτος, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση στο σχολείο.

Από τη Διεύθυνση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων