Άρθρα κατηγορίας "Νομοθεσία"

Λήξη μαθημάτων – Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις 2023

Σας γνωρίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Τρίτη 30 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Επομένως, η τελευταία ημέρα παρουσίας των μαθητών στο σχολείο είναι η Δευτέρα 29 Μαΐου 2023.

γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως και την 15η Ιουνίου. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Μαθήματα Ομάδας Α’

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δηλαδή Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δηλαδή Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 3. Ιστορία
 4. Μαθηματικά
 5. Φυσική
 6. Βιολογία
 7. Αγγλικά

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο  μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης

 • είτε όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)
 • είτε όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν  δεν ισχύει ένα από τα παραπάνω, τότε

 • αν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε τέσσερα (4) ή λιγότερα μαθήματα,  παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα αυτά. Η επαναληπτική εξέταση διενεργείται  σε δεύτερη εξεταστική περίοδο κατά  το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους.
 • αν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.

Από την Διεύθυνση

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19 μετά την άρση των έκτακτων μέτρωνΛήψη αρχείου

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπηςΛήψη αρχείου

Απουσίες μαθητών/τριών

Σας ενημερώνουμε ότι για τις απουσίες των μαθητών ισχύουν τα εξής:

 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 • Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).
 • Οι απουσίες των μαθητών/τριών δεν δικαιολογούνται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 της  Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4/2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
 • Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-23, οι απουσίες μαθητών λόγω νόσησης από Covid δικαιολογούνται ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην 108730/ΓΔ4/08-09-2022 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Ετικέτες:

Προετοιμασία για εγγραφές στην Α΄ Τάξη Λυκείων/ΕΠΑΛ 2022-23 (Αφορά μαθητές Γ΄ Τάξης)

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2022-2023, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων, στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Προκειμένου να έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για την ενημέρωση του ΠΣ myschool, παρακαλούμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που ακολουθεί. Η συγκεκριμένη Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στο σχολείο μας με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επισημαίνεται ότι

 • στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας και
 • ο ένας γονέας/κηδεμόνας να έχει επιλέξει το πεδίο και ο άλλος το .

Κατεβάστε εδώ την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ για τις Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Ακολουθεί ενημερωτική επιστολή του Υπουργείου σχετικά με την παραπάνω διαδικασία. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Από τη ΔιεύθυνσηΛήψη αρχείου

Νέα εγκύκλιος για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test)

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.Λήψη αρχείου

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19Λήψη αρχείου

Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της σχολικής κάρτας, μπορείτε να ετοιμάσετε χειρόγραφα την δήλωση αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου, που θα πρέπει να έχει την μορφή που ακολουθείΛήψη αρχείου

Ετικέτες:

Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματαΛήψη αρχείου

Ετικέτες:

Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής ΥποστήριξηςΛήψη αρχείου

Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία – Προσωπικά ΔεδομέναΛήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς