Σας ενημερώνουμε πως Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 το σχολείο θα ανοίξει την 3η ώρα, δηλαδή στις 10.00.