Σας ενημερώνουμε ότι για τις απουσίες των μαθητών ισχύουν τα εξής:

  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
  • Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).
  • Οι απουσίες των μαθητών/τριών δεν δικαιολογούνται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 της  Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4/2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
  • Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-23, οι απουσίες μαθητών λόγω νόσησης από Covid δικαιολογούνται ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην 108730/ΓΔ4/08-09-2022 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου