Σας ενημερώνουμε ότι από 13 Ιανουαρίου 2020,  το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων από τους διδάσκοντες είναι αυτό που ακολουθεί.

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων από τους διδάσκοντες από 13 Ιανουαρίου 2020