Σας ενημερώνουμε ότι από 4 ως 8 Νοεμβρίου 2019,  το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων από τους διδάσκοντες είναι αυτό που ακολουθεί.

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων από τους διδάσκοντες από 4 ως 8 Νοεμβρίου 2019

Από τη Διεύθυνση