Απαγόρευση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες

 

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου, ισχύει η Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές  στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1 στις 22-6-2018 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, ορίζουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Η απαγόρευση των κινητών στο σχολείο αναφέρεται ρητά και στον Σχολικό Κανονισμό που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Ως εκ τούτου σας γνωστοποιούμε ότι στην περίπτωση που συλληφθεί μαθητής να κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου στον χώρο του σχολείου, βιντεοσκοπεί ή να φωτογραφίζει άλλους μαθητές του σχολείου ή κάποιο μέλος του Διδακτικού Προσωπικού,θα του επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.

 Λήψη αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων