Στο μάθημα της ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου, οι μαθήτριες του Γ3 Μαρία Πρεδάρη και Δέσποινα Μυλωνάκη, εκπόνησαν μια εργασία με τίτλο:

«Η πορεία των Ελλήνων κατά τους αρχαίους χρόνους»

Υπεύθυνη καθηγήτρια η: Μπριτζολάκη Ελένη

Ετικέτες: ,