Έργα από εκδήλωση που έγινε στις 16/5/2003: Δείτε τα εδώ