Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοσκόπησης “Ο δρόμος για το σχολείο”

Στο πλαίσιο του προγράμματος Veni, Vidi..Bici, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική δημοσκόπηση με θέμα “Ο δρόμος για το σχολείο”. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε επίσημο ιστότοπο του 2ου Γυμνασίου και είχε σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών του σχολείου μας στην καθημερινότητά τους. Παρακάτω διατίθενται το ερωτηματολόγιο καθώς και η σύνοψη των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης. Η ομάδα των μαθητών του Erasmus καλείται να τα μελετήσει, ώστε να εξαγάγει τα συμπεράσματα, τα οποία θα δημοσιευτούν σε αντίστοιχο άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου μας.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση