Η Ελλάδα κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα: Οι εργασίες των μαθητών του Γ1

Οι παρακάτω παρουσιάσεις είναι εργασίες των μαθητών του Γ1 που υλοποιήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, με στόχο να ερευνήσουν, να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν, μέσα κυρίως από εικόνες της εποχής, τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα και επηρέασαν τις εξελίξεις σε βασικούς τομείς της ιστορίας του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα “Η Ελλάδα κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα: Οι εργασίες των μαθητών του Γ1”

Η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα

Η Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Β ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΠΗΓΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα “Η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα”

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση