Η Ελλάδα κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα: Οι εργασίες των μαθητών του Γ1

Οι παρακάτω παρουσιάσεις είναι εργασίες των μαθητών του Γ1 που υλοποιήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, με στόχο να ερευνήσουν, να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν, μέσα κυρίως από εικόνες της εποχής, τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα και επηρέασαν τις εξελίξεις σε βασικούς τομείς της ιστορίας του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας.

Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση