Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα

Στην Οδύσσεια και την Ιλιάδα θα συναντήσουμε, εκτός από τους ήρωες πρωταγωνιστές, και αρκετές γυναίκες. Παρακολουθώντας τη θέση της γυναίκας μέσα στον γάμο σε όλες τις περιόδους της αρχαιότητας, (στο παρακάτω εκπαιδευτικό βίντεο), μπορούμε να κατανοήσουμε τη θέση της και μέσα στην κοινωνία των ομηρικών επών, ειδικότερα μέσα στην κοινωνία της Οδύσσειας. Προσέξτε κυρίως τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει ο γάμος μέχρι και τον 7ο αιώνα π.Χ. για την επιβίωση και την ενότητα του ΟΙΚΟΥ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση