Επικοινωνώ, αισθάνομαι, είμαι ο εαυτός μου – Β τρίμηνο

Τμήμα Α1 – Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσαταλμπασίδου Μαρίνα

Στο Β’ Τρίμηνο το θέμα της βιωματικής μας δράσης αφορούσε τα συναισθήματα. Διαβάστηκε στους μαθητές η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία «Το δέντρο που μιλούσε» του Ευγένιου Τριβιζά. Στη συνέχεια οι μαθητές μίλησαν για τα συναισθήματα που διέκριναν στους ήρωες της ιστορίας αλλά και για τα δικά τους συναισθήματα. Έπειτα εργάστηκαν στις υποομάδες. Τους δόθηκε το φύλλο εργασίας 2, που περιείχε 4 καταστάσεις και 4 συνθήκες και τους ζητήθηκε με βάση αυτές να δημιουργήσουν ένα σενάριο εστιάζοντας στα συναισθήματα.

Στις επόμενες συναντήσεις οι μαθητές δραματοποίησαν τις ιστορίες που δημιούργησαν.

Στόχος μας ήταν οι μαθητές να εκφράσουν μέσα από θεατρικές πρακτικές τα συναισθήματά τους. Στο τέλος της δραστηριότητας αυτής τους ζητήθηκε να αποτυπώσουν στο χαρτί τα συναισθήματα που διέκριναν μέσα από τις δραματοποιήσεις ζωγραφίζοντας πρόσωπα.

Με αυτές τις ζωγραφιές κατασκευάσαμε μάσκες συναισθημάτων. Έτσι οι επόμενες δράσεις μας αφορούσαν παιχνίδια ρόλων. Οι μαθητές επέλεγαν τη μάσκα συναισθήματος και αυτοσχεδιάζοντας μιλούσαν γι’ αυτό. Με τον τρόπο αυτό τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα διάφορα συναισθήματα.

 

Έτσι μετά από συζήτηση καταλήξαμε ότι :

  • Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και να τα εκφράζουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τις ψυχοσωματικές αρρώστιες.
  • Η ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων είναι η βάση για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται αλλά με έλεγχο και αυτοσυγκράτηση. Για παράδειγμα ο υπερβολικός θυμός ή ζήλια μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση