Επικοινωνώ, αισθάνομαι, είμαι ο εαυτός μου – Α τρίμηνο

Τμήμα Α1 – Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσαταλμπασίδου Μαρίνα

Στο Α’ Τρίμηνο ασχοληθήκαμε με το 1ο μέρος του θέματός μας και θέσαμε τα εξής ερωτήματα:

 1. Γιατί πρέπει να επικοινωνώ σωστά; Ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης επικοινωνίας;
 2. Γιατί πρέπει να γνωρίζω τα στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας ως μέσα, αυτοέκφρασης και αυτοπαρουσίασης;
 3. Πως μπορώ να κατανοώ και να αποκωδικοποιώ τα πιο πολύπλοκα καθημερινά μηνυμάτα του περιβάλλοντός μου;

Στις πρώτες συναντήσεις μας θέσαμε τους κανόνες επικοινωνίας της ομάδας και υπογράψαμε το συμβόλαιό της. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε υποομάδες.

Αφού χρησιμοποιήσαμε παιχνίδια ρόλων συζητήσαμε στην ομάδα και δώσαμε τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Στη συνέχεια δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας, στο οποίο εργάστηκε πρώτα κάθε μαθητής ατομικά και έπειτα κάθε υποομάδα συλλογικά. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση στη μεγάλη ομάδα όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της κάθε υποομάδας. Με τον τρόπο αυτό η ομάδα κατέληξε στα συμπεράσματα :

 • Η επικοινωνία είναι εφικτή όταν:
  • Ο ένας θέλει πραγματικά να επικοινωνήσει με τον άλλον.
  • Ένας καλός ακροατής (Δέκτης)είναι εξίσου σημαντικός με έναν καλό ομιλητή (Πομπός).
  • Η γλώσσα επικοινωνίας (λεκτική, μη λεκτική) πρέπει να γίνεται κατανοητή από τον συνομιλητή μας.
  • Οι συνθήκες επικοινωνίας πρέπει να είναι κατάλληλες, δηλαδή να επικρατεί ήρεμο κλίμα και αλληλοσεβασμός.
 • Η έλλειψη επικοινωνίας:
  • Έχει σοβαρές συνέπειες στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, κυρίως γιατί δυσχεραίνεται η συμβίωση και η συνεργασία με τους συνανθρώπους μας όταν στέλνουμε ή λαμβάνουμε λανθασμένα μηνύματα.
  • Είναι η μεγαλύτερη πηγή της ανθρώπινης δυστυχίας, αφού όλα τα συναισθήματά μας θέλουμε να τα εκφράζουμε στους άλλους και να τα επικοινωνούμε.
 • Η μεταξύ μας επικοινωνία δεν είναι αυτονόητη:
  • Είναι μια διαδικασία συνεχής που απαιτεί καλλιέργεια και ανοιχτή διάθεση.
  • Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να μάθουμε να επικοινωνούμε σωστά.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση