Ενισχυτική διδασκαλία – επαναληπτικές εξετάσεις

Ανακοινώθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου το πρόγραμμα ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου που παραπέμπονται σε μαθήματα της Α΄και Β΄Ομάδας. Τα μαθήματα γίνονται από Πέμπτη 14 έως Τρίτη 19 Ιουνίου ενώ οι επαναληπτικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Ιουνίου.

Όσοι μαθητές επιθυμούν να κάνουν αναβαθμολόγηση στο γραπτό τους μπορούν οι γονείς τους να καταθέσουν σχετική αίτηση στο σχολείο συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο παράβολο, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.