Επαναληπτικές εκλογές

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου επαναληπτικές εκλογές για την 15η θέση στην οποία είχαν ισοβαθμίσει οι μαθητές  Βλαχογιάννης Διονύσης, Καραγιάννη Χριστίνα, Χλέτσου Ναταλία, Ρουσσέα  Δήμητρα.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν:

Καραγιάννη Χριστίνα 29 ψήφους

Βλαχογιάννης Διονύσης 21 ψήφους

Χλέτσου Ναταλία 19 ψήφους

Ρουσσέα Δήμητρα 10 ψήφους.

Εκλέγεται η Καραγιάννη Χριστίνα. Οι υπόλοιποι παραμένουν ως     α ναπληρωματικοί.