ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια: Aναστασία Ζεπάτου – Οικονομίδη Υποδιευθυντής α’ : Aναστάσιος Παπαντωνόπουλος Υποδιευθύντρια β΄ : Δέσποινα Καϊσέρογλου Σύμβουλος σχολικής ζωής : Aλεξάνδρα Παπαγεωργίου Τηλέφωνο σχολείου: 2106080176 mail σχολείου: mail@2gym-ag-parask.att.sch.gr