Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, εκπόνησαν κατά το Σχ. Έτος 2021-2022 και στα δύο τετράμηνα, εργασίες σχετιζόμενες με την Κοινωνία και την Πολιτική. Η  ποικιλομορφία …

Εργασίες Λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου

Κατά τη διάρκεια του Β’ Τετραμήνου οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 στα πλαίσια της προώθησης της φιλαναγνωσίας, εκπόνησαν ομαδικές εργασίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν …

Εργασίες Λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου

Κατά τη διάρκεια του Β’ Τετραμήνου οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 στα πλαίσια της προώθησης της φιλαναγνωσίας, εκπόνησαν ομαδικές εργασίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν …

Εργασίες Λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου

Κατά τη διάρκεια του Β’ Τετραμήνου οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 στα πλαίσια της προώθησης της φιλαναγνωσίας, εκπόνησαν ομαδικές εργασίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν …