ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια: Aναστασία Ζεπάτου – Οικονομίδη

Υποδιευθυντής α’ : Aναστάσιος Παπαντωνόπουλος

Υποδιευθύντρια β΄ : Δέσποινα Καϊσέρογλου

Σύμβουλος σχολικής ζωής : Aλεξάνδρα Παπαγεωργίου

Τηλέφωνο σχολείου: 2106080176

mail σχολείου: mail@2gym-ag-parask.att.sch.gr