Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, εκπόνησαν κατά το Σχ. Έτος 2021-2022 και στα δύο τετράμηνα, εργασίες σχετιζόμενες με την Κοινωνία και την Πολιτική. Η  ποικιλομορφία των ζητημάτων και των αλληλεξαρτωμένων παραγόντων του μαθήματος, έχει την δυνατότητα μέσω της σύνδεσης πολλών και διαφορετικών θεματικών κι επιστημονικών πεδίων, όπως ιστορίας, γεωγραφίας, οικονομίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, κ.ά., να διευρύνει το μαθησιακό πεδίο των μαθητών και να προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Πάρα πολλές εργασίες ήταν  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ !   

Με παιδαγωγικό συλλογισμό, βάσει του θέματος και του τρόπου διαχείρισης αυτού,  αλλά και της στοιχειοθέτησης, δόμησης, επεξεργασίας κι εξαγωγής συμπερασμάτων, θεωρήθηκε ορθό να διακριθούν ορισμένες εργασίες από κάθε τμήμα.

Η επιλογή υπήρξε δύσκολη και δυσεπίλυτη, λόγω της διαφορετικής οπτικής ανάλυσης και διαπραγμάτευσης κάθε μαθητή/τριας, όπου ακόμη και σε ίδια ή παρεμφερή ζητήματα εμφάνιζαν  διαφορετικά συμπεράσματα ή προτάσεις. Προβληματισμός υπήρξε επίσης και για τον περιορισμένο και συγκεκριμένο χώρο ανάπτυξης και προβολής αυτών.   

Δεδομένου ότι η εκλογή του θέματος προήλθε από τους ίδιους τους μαθητές, κυρίως μέσα από  τις γνώσεις κι εμπειρίες τους ή μέσα από σχολικά εγχειρίδια, αποφασίστηκε τελικά, να παρουσιαστεί με μικρή αναφορά σε βασικά σημεία, μία εργασία πρωτότυπης ιδέας ή/και ιδιαίτερου διαχειριστικού περιεχομένου από κάθε τμήμα.

Κύρια πηγή πληροφόρησης των μαθητών υπήρξε το διαδίκτυο και τα σχολικά εγχειρίδια.  

 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

σε όλους τους μαθητές οι οποίοι κοπίασαν για την είσπραξη της γνώσης και την πρόοδό τους!

 

Η εκπαιδευτικός σας

 

ΜΠΟΥΡΔΗ  ΜΑΡΙΝΑΛήψη αρχείου