Επίσκεψη του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας. Εικαστικά διαδραστικά παιχνίδια Τέχνης στο μάθημα των Εικαστικών για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

 

Επίσκεψη του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας.

Εικαστικά διαδραστικά παιχνίδια Τέχνης στο μάθημα των Εικαστικών για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

 

  Δευτέρα 16 και Τρίτη 17/5 με επαναληπτική επίσκεψη την Δευτέρα 23/5 και Τρίτη 24/5 .

 

 Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (ΕΠΜ) υλοποιεί για ένατη συνεχή σχολική χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είναι αυτό τέχνη;»

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές & μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου,  υλοποιείται από τους ερμηνευτές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και ολοκληρώνεται σε δύο (2) συναντήσεις διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών η καθεμία όταν το πρόγραμμα πραγματοποιείται δια ζώσης μέσα στη σχολική τάξη.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές & οι μαθήτριες:

να προσεγγίσουν τη σύγχρονη τέχνη με βιωματικό τρόπο,

να εξοικειωθούν με σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και εκπροσώπους τους να αναπτύξουν πολλαπλούς, προσωπικούς και συλλογικούς τρόπους προσέγγισης του έργου τέχνης και

να αναγνωρίσουν την τέχνη ως μέσο προσωπικής έκφρασης και ανάδειξης κοινωνικών προβληματισμών

 

Το πρόγραμμα έχει λάβει εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

Αρ. Πρ. Φ13.1/126492/Δ2-29-7-2016, Αρ.Πρ. Φ13.1/207396/Δ2-28-11-2017, Αρ. Πρ. 7123/Δ7-17-1-2019, Αρ. Πρ. Φ.1/ΣΔ/150577/Δ7 – 27-09-2019, Αρ.Πρ. Φ.1/ΓΜ/58350/7901/Δ7 – 22-01-2021

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
και τον Πολιτιστικό & Αναπτυξιακό Οργανισμό κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ,
υλοποιείται από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο .