ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Αγαπητοί γονείς -κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές ,
η σχολική εορτή φέτος λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων θα
πραγματοποιηθεί με προβολή documentaire για τον στρατηγό Μακρυγιάννη
(κατόπιν πρότασης από τις κ.κ. Μαρινάκη και Τσάμη) βασισμένο σε
κείμενο της Σοφίας Σφυρόερα και απαγγελία από τον Μάνο Κατράκη στις
24-3-2021 ημέρα Τετάρτη κατά την δεύτερη διδακτική ώρα δηλ. στις 09:20
π.μ.
Οι μαθητές θα συνδεθούν στα urls των καθηγητών με τους οποίους έχουν
μάθημα εκείνη την ώρα ΕΚΤΟΣ των μαθητών από τα τμήματα Γ1 ,Γ3 που θα
συνδεθούν στο url της κας Ζεπάτου Οικονομίδη Α, η οποία θα συνεργαστεί
με την κα Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα προβάλλοντας video για τον εθνικό
ήρωα Παπαφλέσσα.