Ιδιωτικό συμφωνητικό με το πρακτορείο Manessis.

Ιδιωτικό συμφωνητικό με το πρακτορείο Manessis για την εκδρομή σε Γύθειο – Μάνη.

Manessis Travel ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. ΑΤΞΕ, Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης,
Tour Operator.

Yπ΄αριθμ. 11592657

Χρονικό διάστημα από 30/11/17 – 30/11/18
GENERALI HELLAS
σύμφωνα με το Π.Δ.339/96