Ιστορική Αναδρομή

2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

Το 1976 χωρίζονται τα σχολεία σε Γυμνάσια και Λύκεια με αποτέλεσμα να προ­κύψει το 1ο Λύκειο και το 2ο Γυμνάσιο θηλέων Αγίας Παρασκευής. Στο χώρο που είναι σήμερα το σχολείο υπήρχε μόνο η μια πτέρυγα που ανήκε στο Υπουργείο Γε­ωργίας.

Με αίτηση της Σχολικής Επιτροπής προς το Υπουργείο Παιδείας γίνεται πα­ραχώρηση του χώρου από το Υπουργείο Γεωργίας με τον όρο σε ένα χρόνο να έχει λειτουργήσει το Γυμνάσιο.

Έτσι το 1979 λειτουργεί το 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής με τις έξι πρώτες αίθουσες διδασκαλίας. Την επόμενη χρονιά το σχολείο γίνεται μικτό και από τότε φυλάσσεται το αρχείο των μαθητριών στο σχολείο μας ενώ το αντίστοιχο των αγο­ριών στο 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.

Το συγκρότημα που υπάρχει διαμορφώθηκε σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Αρ­γότερα κατασκευάστηκε το Αμφιθέτρο του σχολείου και ο χώρος παραμονής των φυ­λάκων.

Στο σχολείο λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες ο Δημοτικός Κινηματογρά­φος «Σινέ Σχολείο – Θανάσης Βέγγος». Στο Αμφιθέατρο γίνονται πολιτιστικές και άλλου είδους εκδηλώσεις, τόσο από το Δήμο, όσο και από φορείς της πόλης μας (μετά από αίτησή τους), επίσης λειτουργεί «Λαϊκό Πανεπιστήμιο».

 

Αφήστε μια απάντηση