«

»

Μαΐ 23

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διεθνοποίησης

Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας είναι ένα σχετικά καινούργιο Επαγγελματικό Λύκειο (έτος ιδρύσεως 2001), το οποίο από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, στη δημιουργία μιας ανοιχτής ευρωπαϊκής κουλτούρας, τρόπου σκέψης και λειτουργίας καθώς επίσης και στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόλις το δεύτερο έτος λειτουργίας του υλοποίησε πρόγραμμα Comenious διάρκειας τριών ετών σε συνεργασία με τρεις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, τη Δανία και το Βέλγιο, ενώ από το 2002 έως το 2015 υλοποίησε επτά επιτυχημένα προγράμματα Leonardo da Vinci κατηγορίας VETPRO και ένα πρόγραμμα Erasmus+ – KA1 Κινητικότητα Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε θέματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες, στο management, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στο εκπαιδευτικό λογισμικό, στη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και στην ποιότητα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Δεν είναι, επίσης, τυχαίο το γεγονός ότι είναι ένα από τα δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού που συμμετέχουν στη δράση teachers4europe, η οποία φέτος για πρώτη φορά υλοποιήθηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν συνέβαλλαν ουσιαστικά ώστε το σχολείο να γίνει ένα προνομιούχο πλαίσιο για την ανάπτυξη καινοτομιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ο μεγάλος βαθμός ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, η υλοποίηση προγραμμάτων εικονικών επιχειρήσεων, η χρήση νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων για την προσέγγιση και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών και η χρήση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βελτίωσή του.

Καθώς όμως το συνολικό όραμα της Ευρώπης για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση έχει αναπροσδιορισθεί στη σύνοδο της Μπρίζ (Δεκέμβριος 2010), το σχολείο θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης για τη διεθνοποίησή του και την προώθηση της συμμετοχής σε ποίκιλλες δράσεις κινητικότητας των εκπαιδευτικών του και ακόμη περισσότερο των εκπαιδευομένων του.

Δείτε αναλυτικά την ευρωπαϊκή στρατηγική του σχολείου εδώ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων