↑ Επιστροφή σε Τομείς

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Β΄  τάξη

Δείτε το καινούργιο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2434/τΒ’/05-08-2016 εδώ.

Γ΄  τάξη

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που στην Β΄τάξη θα επιλέξουν τον τομέα  Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ΄ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες: 

 1. Βοηθών Νοσηλευτών
 2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
 3. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 4. Βοηθός Φαρμακείου (δε θα λειτουργήσει το σχολ. έτος 2019-20)

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων, το οποίο καθορίζεται με το ΦΕΚ τ.Β 1426/26-04-2017.

Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του βοηθού νοσηλευτή/ -τριας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 • Συνεργάζεται στενά με ιατρούς κάθε ειδικότητας για την φροντίδα των ασθενών,
 • Φροντίζει για την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής τους,
 • Κάνει λήψη και καταγραφή ζωτικών σημείων (Θερμοκρασία -Σφυγμό-Αναπνοή Αρτηριακή πίεση)
 • Προετοιμάζει τους ασθενείς για ιατρικές εξετάσεις
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες,
 • Βοηθάει σε κάθε είδους επέμβαση ή εγχείρηση,
 • Ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου,
 • Συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο κέντρο υγείας, στο σχολείο

Προοπτικές αποφοίτου ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά πτυχίο επιπέδου 4 και μπορεί να εργαστεί:

 • ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
 • Νοσηλευτικές μονάδες
 • Υγειονομικούς, σταθμούς
 • ΕΚΑΒ
 • Οίκους ευγηρίας
 • Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτη υπό ιατρική παρακολούθηση

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου, αναλαμβάνει τη φροντίδα του αρρώστου στο κρεβάτι, προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί φάρμακα, εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, κέντρο υγείας, στο σχολείο, φροντίζει νεογνό, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Υγείας-Πρόνοιας  (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Ειδικότητα Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του βοηθού ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων αποκτά γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 • Πραγματοποιεί απλές αιματολογικές, μικροβιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις
 • Καθοδηγεί τους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν τις εξετάσεις
 • Συμμετέχει ενεργά στη λήψη αίματος και άλλων βιολογικών δειγμάτων
 • Παρασκευάζει όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα
 • Προετοιμάζει και ελέγχει κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει (μικροσκόπια, αυτόματους αναλυτές, φωτόμετρα κ.α).

Δείτε βίντεο για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας εδώ.

Προοπτικές αποφοίτου ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά πτυχίο επιπέδου 4 και μπορεί να εργαστεί:

 • ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
 • σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά
 • σε κέντρα αιμοδοσίας
 • σε διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες
 • σε φαρμακευτικές εταιρίες
 • σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα
Πάντοτε με την καθοδήγηση των αποφοίτων ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εξαταζομέων στα εργαστήρια, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Υγείας-Πρόνοιας  (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του βοηθού βρεφονηπιοκόμων αποκτά γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 • ασχολείται με την αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων,
 • φροντίζει για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και τη βοήθεια του βρέφους ή του νηπίου στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία,
 • ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού συμβάλλοντας στην ανάπτυξη  του ψυχικού, σωματικού νοητικού-συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα   του παιδιού,
 • ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς για τη σωστή φροντίδα των παιδιών.

Προοπτικές αποφοίτου ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά πτυχίο επιπέδου 4 και μπορεί να εργαστεί:

 • σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
 • σε μαιευτικές κλινικές
 • κατασκηνώσεις
 • κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι

Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου:

 • παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
 • βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
 • φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
 • εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
 • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
 • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
 • δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ τις σχολές (ΑΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Υγείας-Πρόνοιας  (μηχανογραφικό δελτίο 2019) και την κοινή ομάδα σχολών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες εδώ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων