↑ Επιστροφή σε Τομείς

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Β΄  τάξη

Ο τομέας αυτός δε θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2018-2019.

Γ΄  τάξη

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Δείτε  εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας αυτής, το οποίο καθορίζεται με το ΦΕΚ τ.Β 1426/26-04-2017.

 

 

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων